Чемпионат Бурятии 2014 г. Стартовый лист

28 сентября 2014
Name Рейт.  Титул Ид. Ном.  Рожд.   
1 Badmatsyrenov, Oleg 2480 IM 24115762 1987
2 Tsydypov, Zhamsaran 2406 FM 4108566 1996
3 Dondukov, Sengdorji 2323 FM 4197828 1990
4 Baljiev, Chingiz 2262 FM 4130081 1972
5 Tugarin, Anton 2242   24151246 1992
6 Andreev, Afrikan 2221 FM 4148720 1958
7 Brylev, Igor 2169   4117093 1955
8 Dashiev, Kim 2059   24143286 1960
9 Radnaev, Anatoly 2036   4186168 1953
10 Angarov, Dmitriy 2032   24151173 1998
11 Galsanov, Balzhinima 2006   4108515 1966
12 Shagdurov, Denis 1947   24136735 1999
13 Baldarov, Aur 1935   24197858 2002
14 Khakhanov, Vladimir 1916   4109309 1947
15 Badmaev, Aldar 1910   34136859 1999
16 Dambaev, Bilikto 1909   24175358 2001
17 Zhaltsanov, Igor 1880   24167274 1998
18 Samdanova, Surena 1871   24136646 1998
19 Balkhanov, Konstantin 1868   4197674 1947
20 Maximov, Vadim 1836   4198263 1949
21 Khorgnov, Tsybikzhap 1828   34108022 1950
22 Bazhenov, Aleksandr 1827   34125784 2002
23 Sharypov, Viktor 1792   24116718 1937
24 Kuzmin, Andrey. 1788   34137570 1993
25 Vakhrushev, Valeriy 1762   34136913 1966
26 Zherebtsova, Svetlana 1747   4170393 1941
27 Boltokhonov, Stanislav 1685   44181000 1946
28 Burtoin, Boris 1549   34141453 1951
29 Matveeva, Engelsina 1522   24185540 1941
30 Achituev, Baldan 1456   44180985 1995
31 Abidueva, Sarana 0     03-01-2002
32 Alekseev, Danil 0     23-07-2005
33 Ayushiev, Ayur 0     08-04-2005
34 Badmazhapov, Viktor 0   44184158 1986
35 Bainov, Dmitry 0   34137561 2004
36 Bairova, Aryuna 0   34126942 2003
37 Bodiev, Anatoliy 0   34177040 1939
38 Buldaev, Bair 0     02-10-2000
39 Burtoin, Aleksandr 0     1934
40 Burueva, Yumzhit 0     30-01-2000
41 Damdinov, Dashi 0     07-10-1961
42 Danilov, Petr 0     30-03-1945
43 Danzandorzhiev, Bulat 0   34177075 2004
44 Dashdorzh, Dashinima 0     07-11-2001
45 Dondupova, Beligma 0   34141470 1997
46 Dorzhiev, Petr 0     25-06-1948
47 Gocheev, Ochir 0   44184263 1999
48 Khankharaev, Ardan 0     30-05-2002
49 Khudyakov, Yury 0     07-06-1938
50 Lyktypov, Lushan 0     03-04-2000
51 Munkuev, Vyacheslav 0     29-10-1944
52 Namzhilon, Tsyren 0   34141500 2004
53 Norboev, Nikolai 0     13-03-1938
54 Padanov, Dasha-Daba 0   34108049 1955
55 Pronkina, Aryuna 0   44190026 2000
56 Rudakov, Dmitry 0     28-10-2001
57 Rygzenov, Beligte 0   34177105 2002
58 Sanzhieva, Sofya 0     11-11-1956
59 Shoboev, Dandar 0     21-06-2003
60 Tsybikov, Tumen 0   44183984 2004
61 Tsyrenov, Sokto 0   34135658 1971
62 Tsyrenova, Sayana 0     24-04-1990
63 Yangutov, Aleksey 0   24198897 2002
64 Zabanov, Zhalsan 0   34126543 2002
65 Zhambalzhav, Erzhena 0   44190077 2004
66 Zhamsoeva, Dulmazhab 0     18-03-1940
67 Zhelbanov, Valery 0     04-10-1942
68 Zuranov, Mikhail 0     01-11-1952

Назад к списку
Поиск: