Итоги Чемпионата Республики Бурятия по шахматам г. Улан-Удэ 27.09-04.10.2014

05 октября 2014
Место Name г.р.    Очки  Бухгольц ЗБ Рейтинг P-Pо Призы
1 Badmatsyrenov, Oleg 1987 8 53 41,75 2480 0,16 1
2 Dondukov, Sengdorji 1990 7,5 54,5 44 2323 1,12 2
3 Baljiev, Chingiz 1972 7 52 38 2262 0,58 3
4 Tsydypov, Zhamsaran 1996 7 49 37 2406 -0,95 4
5 Angarov, Dmitriy 1998 6,5 51,5 33,75 2032 1,18 5, юноша-1
6 Brylev, Igor 1955 6,5 45,5 30,25 2169 -0,13 6
7 Dashiev, Kim 1960 6,5 43,5 28,75 2059 -0,90  
8 Tugarin, Anton 1992 6 53,5 39 2242 0,09  
9 Zhaltsanov, Igor 1998 6 51,5 31,5 1880 1,48 юноша-2
10 Balkhanov, Konstantin 1947 6 43,5 24 1868 -0,39 ветеран-1
11 Badmazhapov, Viktor 1986 6 38,5 22,5      
12 Radnaev, Anatoly 1953 5,5 54 30,75 2036 -0,06  
13 Andreev, Afrikan 1958 5,5 51 25,75 2221 -1,16  
14 Bazhenov, Aleksandr 2002 5,5 50 27,5 1827 1,79 юноша-3
15 Shagdurov, Denis 1999 5,5 50 26 1947 0,68  
16 Samdanova, Surena 1998 5,5 49 26,75 1871 1,15 женщина-1
17 Baldarov, Aur 2002 5,5 46,5 26,25 1935 -0,61  
18 Dambaev, Bilikto 2001 5,5 46,5 24,75 1909 -0,39  
19 Lyktypov, Lushan 2000 5,5 45,5 25,5    
20 Maximov, Vadim 1949 5,5 44,5 18,75 1836 -0,33  
21 Khakhanov, Vladimir 1947 5,5 40,5 23,75 1916 -0,87  
22 Tsybikov, Tumen 2004 5,5 39,5 22      
23 Buldaev, Bair 2000 5 44 20    
24 Tsyrenov, Sokto 1971 5 40,5 19,75      
25 Burtoin, Aleksandr 1934 5 40 17,25      
26 Zherebtsova, Svetlana 1941 5 36 14,75 1747 -0,11 женщина-2
27 Kuzmin, Andrey. 1993 5 35 18,75 1788 -0,72  
28 Khankharaev, Ardan 2002 5 33 14,5    
29 Burtoin, Boris 1951 5 31,5 15,5 1549 0,00  
30 Badmaev, Aldar 1999 4,5 45,5 19,25 1910 -0,29  
31 Sharypov, Viktor 1937 4,5 44,5 18,5 1792 -0,87  
32 Rudakov, Dmitry 2001 4,5 42,5 16,75    
33 Padanov, Dasha-Daba 1955 4,5 38,5 15,75      
34 Dashdorzh, Dashanima 2001 4,5 34,5 14,5    
35 Ayushiev, Ayur 2005 4,5 33 14,25      
36 Sanzhieva, Sofya 1956 4,5 30,5 13,25   женщина-3
37 Galsanov, Balzhinima 1966 4 47,5 22 2006 -0,89  
38 Pronkina, Aryuna 2000 4 45 17,5     девушка-2
39 Zuranov, Mikhail 1952 4 44 14,25      
40 Khudyakov, Yury 1938 4 43 16      
41 Danzandorzhiev, Bulat 2004 4 42 15,5      
42 Dondupova, Beligma 1997 4 41,5 12,5     девушка-3
43 Shoboev, Dandar 2003 4 41 15,75      
44 Khorgnov, Tsybikzhap 1950 4 39 14 1828 0,28  
45 Namzhilon, Tsyren 2004 4 39 11,5      
46 Yangutov, Aleksey 2002 4 38,5 13,25      
47 Burueva, Yumzhit 2000 4 37,5 11      
48 Vakhrushev, Valeriy 1966 4 36,5 17,25 1762 0,03  
49 Gocheev, Ochir 1999 4 36 14,5      
50 Bainov, Dmitry 2004 4 34 11,5      
51 Tsyrenova, Sayana 1990 3,5 40,5 14,5      
52 Abidueva, Sarana 2002 3,5 35,5 11,75      
53 Achituev, Baldan 1995 3,5 32,5  8.5 1456 0,24  
54 Zabanov, Zhalsan 2002 3,5 30 10,25      
55 Boltokhonov, Stanislav 1946 3 38 12 1685 -0,11  
56 Zhambalzhav, Erzhena 2004 3 37,5  8.75      
57 Munkuev, Vyacheslav 1944 3 37,5  7.25      
58 Alekseev, Danil 2005 3 36 10      
59 Matveeva, Engelsina 1941 3 34  9.0 1522 0,00  
60 Bairova, Aryuna 2003 3 32,5  6.5      
61 Danilov, Petr 1945 2,5 31,5  4.75      
62 Zhelbanov, Valery 1942 2,5 31  8.5      
63 Rygzenov, Beligte 2002 2,5 28  6.5      
64 Zhamsoeva, Dulmazhab 1940 2,5 27  4.25      
65 Dorzhiev, Petr 1948 2 36 15,25      
66 Bodiev, Anatoliy 1939 2 34,5  3.5      
67 Norboev, Nikolai 1938 2 28,5  3.25      
68 Damdinov, Dashi 1961 0 37 16      
Главный судья - Сысоев А.В., секретарь - Иванов Т.Г.

Назад к списку
Поиск: