2 тур

05 января 2015
Table White Score Black Score Results
1 Tugarin, Anton 1 Tsydypov, Zhamsaran 1  
2 Pushkarev, Dmitry 1 Baljiev, Chingiz 1  
3 Buldaev, Nikolay 1 Dashibalov, Erdem 1  
4 Dondukov, Sengdorji 1 Andreev, Afrikan 1  
5 Zhuk, Valeriy 1 Samdanov, Samdan 1  
6 Barlakov, Arsalan 1 Brylev, Igor 1  
7 Badmatsyrenov, Oleg 0,5 Obolenskikh, Dmitry 0  
8 Angarov, Dmitriy 0 Ibadov, Dashgyn 0,5  
9 Irinchinov, Vladimir 0 Khaptaev, Anatoli 0  
10 Shagdurov, Denis 0 Zhaltsanov, Igor 0  
11 Rovnov, Vladislav 0 Dashiev, Kim 0  
12 Radnaev, Anatoly 0 Samdanova, Surena 0  
13 Baldarov, Aur 0 Bazhenov, Aleksandr 0  

Назад к списку
Поиск: