5 тур

06 января 2015
Table White Score Black Score Results
1 Tsydypov, Zhamsaran 3,5 Dondukov, Sengdorji 3  
2 Obolenskikh, Dmitry 3 Baljiev, Chingiz 3,5  
3 Dashibalov, Erdem 3 Tugarin, Anton 3  
4 Andreev, Afrikan 2,5 Badmatsyrenov, Oleg 2,5  
5 Zhuk, Valeriy 2,5 Barlakov, Arsalan 2,5  
6 Pushkarev, Dmitry 2 Rovnov, Vladislav 2  
7 Samdanov, Samdan 2 Brylev, Igor 2  
8 Ibadov, Dashgyn 2 Buldaev, Nikolay 2  
9 Angarov, Dmitriy 1,5 Zhaltsanov, Igor 1,5  
10 Bazhenov, Aleksandr 1,5 Shagdurov, Denis 1,5  
11 Baldarov, Aur 1,5 Radnaev, Anatoly 1,5  
12 Khaptaev, Anatoli 1 Dashiev, Kim 0  
13 Irinchinov, Vladimir 1 Samdanova, Surena 0  

Назад к списку
Поиск: