6 тур

07 января 2015
Table White Score Black Score Results
1 Obolenskikh, Dmitry 4 Tsydypov, Zhamsaran 4,5  
2 Baljiev, Chingiz 3,5 Dashibalov, Erdem 3,5  
3 Tugarin, Anton 3,5 Andreev, Afrikan 3,5  
4 Pushkarev, Dmitry 3 Zhuk, Valeriy 3  
5 Dondukov, Sengdorji 3 Ibadov, Dashgyn 3  
6 Barlakov, Arsalan 3 Samdanov, Samdan 3  
7 Badmatsyrenov, Oleg 2,5 Shagdurov, Denis 2,5  
8 Radnaev, Anatoly 2,5 Angarov, Dmitriy 2,5  
9 Brylev, Igor 2 Buldaev, Nikolay 2  
10 Rovnov, Vladislav 2 Bazhenov, Aleksandr 1,5  
11 Zhaltsanov, Igor 1,5 Khaptaev, Anatoli 1,5  
12 Baldarov, Aur 1,5 Irinchinov, Vladimir 1  
13 Dashiev, Kim 0,5 Samdanova, Surena 1  

Назад к списку
Поиск: