7 тур

07 января 2015
Table White Score Black Score Results
1 Andreev, Afrikan 4,5 Tsydypov, Zhamsaran 5,5  
2 Dashibalov, Erdem 4 Obolenskikh, Dmitry 4  
3 Baljiev, Chingiz 4 Dondukov, Sengdorji 4  
4 Barlakov, Arsalan 3,5 Badmatsyrenov, Oleg 3,5  
5 Angarov, Dmitriy 3,5 Pushkarev, Dmitry 3,5  
6 Samdanov, Samdan 3,5 Tugarin, Anton 3,5  
7 Zhuk, Valeriy 3,5 Brylev, Igor 3  
8 Ibadov, Dashgyn 3 Khaptaev, Anatoli 2,5  
9 Shagdurov, Denis 2,5 Baldarov, Aur 2,5  
10 Bazhenov, Aleksandr 2,5 Radnaev, Anatoly 2,5  
11 Samdanova, Surena 1,5 Rovnov, Vladislav 2  
12 Buldaev, Nikolay 2 Dashiev, Kim 1  
13 Irinchinov, Vladimir 1 Zhaltsanov, Igor 1,5  

Назад к списку
Поиск: