9 тур

08 января 2015
Table White Score Black Score Results
1 Tsydypov, Zhamsaran 7,5 Pushkarev, Dmitry 5,5  
2 Baljiev, Chingiz 5,5 Badmatsyrenov, Oleg 5  
3 Barlakov, Arsalan 5 Dondukov, Sengdorji 5  
4 Obolenskikh, Dmitry 5 Samdanov, Samdan 4,5  
5 Angarov, Dmitriy 4,5 Dashibalov, Erdem 4,5  
6 Radnaev, Anatoly 4,5 Andreev, Afrikan 4,5  
7 Ibadov, Dashgyn 4 Zhuk, Valeriy 4  
8 Rovnov, Vladislav 3,5 Tugarin, Anton 3,5  
9 Khaptaev, Anatoli 3,5 Brylev, Igor 3,5  
10 Shagdurov, Denis 3 Buldaev, Nikolay 3  
11 Zhaltsanov, Igor 2,5 Samdanova, Surena 3  
12 Dashiev, Kim 2 Baldarov, Aur 3  
13 Bazhenov, Aleksandr 2,5 Irinchinov, Vladimir 2  
           

Назад к списку
Поиск: