Жеребьевка 3 тура. Октябрьский Кубок Бурятии.

01 октября 2016
3 тур. С 10.00
Также жеребьевку можно увидеть в excel-файле
3 тур
Table White Score Black Score Results Nrs  
1 Irinchinov, Vladimir 2 Balkhanov, Konstantin 2   1 - 8  
2 Khubukshanov, Erdem 2 Radnaev, Anatoly 2   11 - 2  
3 Matveev, Nikolay 2 Kuzmin, Andrey. 2   5 - 10  
4 Yangutov, Aleksey 1,5 Danzandorzhiev, Bulat 1,5   3 - 20  
5 Toktonov, Georgiy 1,5 Maximov, Vadim 1,5   17 - 4  
6 Urzhanov, Zhargal 1,5 Damdinova, Auna 1,5   49 - 6  
7 Gyrgenova, Ekaterina 1,5 Dobshinov, Vladislav 1,5   7 - 22  
8 Dashdorzh, Dashanima 1,5 Gocheev, Ochir 1,5   9 - 16  
9 Ayushiev, Ayur 1,5 Munkodugarov, Sanzhi 1,5   15 - 12  
10 Bainov, Dmitry 1 Bazarov, Arslan 1   13 - 31  
11 Motoev, Vadim 1 Bazyrtsyrenov, Kirill 1   30 - 14  
12 Tyugashev, Grigoriy 1 Vakhrushev, Valeriy 1   32 - 18  
13 Chyndygyr, Tamerlan 1 Komissarova, Soigina 1   19 - 35  
14 Namzhilon, Tsyren 1 Tsybenov, Arsalan 1   21 - 37  
15 Gomboev, Vladimir 1 Bazarova, Yumzhana 1   23 - 39  
16 Dashdorzh, Ariunaa 1 Pakeeva, Namlana 1   34 - 24  
17 Gomboev, Nikolay 1 Achituev, Erdem 1   36 - 25  
18 Buzhinaev, Andrei 1 Mongush, Kezhik 1   44 - 27  
19 Alekseev, Danil 1 Tsybikova, Elina 1   29 - 48  
20 Khurkhesova, Viktoriya 0 Arkhincheev, Vladislav 0   26 - 41  
21 Zabanov, Zhalsan 0 Babarinov Aldar 0   28 - 43  
22 Sargaeva, Darima 0 Sizov, Lev 0   42 - 33  
23 Turusova, Kira 0 Dondubon, Dmitry 0   38 - 45  
24 Bairova, Katerina 0 Merdygeev, Zorigto 0   40 - 47  
- Entaev, Alexander 0     bye 46  

Назад к списку
Поиск: