Жеребьевка 5 тура. Октябрьский кубок Бурятии 2016.

02 октября 2016
  Следующий тур в пятницу 7 октября в 17.00!
Table White Score Black Score Results
1 Matveev, Nikolay 3,5 Danzandorzhiev, Bulat 3,5
2 Gyrgenova, Ekaterina 3,5 Khubukshanov, Erdem 3,5
3 Irinchinov, Vladimir 3,5 Kuzmin, Andrey. 3
4 Radnaev, Anatoly 3 Bazyrtsyrenov, Kirill 3
5 Bainov, Dmitry 3 Maximov, Vadim 3
6 Namzhilon, Tsyren 3 Balkhanov, Konstantin 3
7 Yangutov, Aleksey 2,5 Chyndygyr, Tamerlan 2,5
8 Dashdorzh, Dashanima 2,5 Alekseev, Danil 2,5
9 Dashdorzh, Ariunaa 2,5 Gocheev, Ochir 2,5
10 Zabanov, Zhalsan 2 Damdinova, Auna 2
11 Bairova, Katerina 2 Munkodugarov, Sanzhi 2
12 Ayushiev, Ayur 2 Mongush, Kezhik 2
13 Buzhinaev, Andrei 2 Vakhrushev, Valeriy 2
14 Gomboev, Vladimir 2 Dondubon, Dmitry 2
15 Urzhanov, Zhargal 2 Achituev, Erdem 2
16 Bazarova, Yumzhana 2 Toktonov, Georgiy 1,5
17 Sizov, Lev 1,5 Dobshinov, Vladislav 1,5
18 Komissarova, Soigina 1,5 Pakeeva, Namlana 1,5
19 Khurkhesova, Viktoriya 1,5 Entaev, Alexander 1,5
20 Tyugashev, Grigoriy 1,5 Tsybikova, Elina 1,5
21 Motoev, Vadim 1 Merdygeev, Zorigto 1
22 Turusova, Kira 1 Bazarov, Arslan 1
23 Gomboev, Nikolay 1 Tsybenov, Arsalan 1
24 Arkhincheev, Vladislav 0 Babarinov Aldar 0
- Sargaeva, Darima 0 bye

Назад к списку
Поиск: