. 4 ( 10.00) - 30 .

05 20174Table White Score Black Score Results Nrs
1 Dashdorzh, Dashanima 3 Leonov, Mikhail 3   18 - 1
2 Sadykov, Artem 3 Tudupov, Gennadiy 3   4 - 74
3 Kirillov, Ayusha 3 Zhabanov, Zhambal 2,5   28 - 5
4 Galsanov, Balzhinima 2,5 Balkhanov, Konstantin 2,5   2 - 15
5 Semenov, Leonid 2,5 Gocheev, Ochir 2,5   8 - 19
6 Maximov, Vadim 2,5 Irinchinov, Vladimir 2   10 - 3
7 Toktonov, Georgiy 2 Sergeev, Stanislav 2   26 - 7
8 Rupyshev, Yuriy 2 Matveev, Nikolay 2   31 - 9
9 Alekseev, Danil 2 Bazyrtsyrenov, Kirill 2   34 - 11
10 Petrov, Alexander I. 2 Avazov, Semen 2   12 - 39
11 Mongush, Kezhik 2 Ayushiev, Ayur 2   41 - 13
12 Danzandorzhiev, Bulat 2 Merdygeev, Zorigto 2   16 - 43
13 Bazarov, Arslan 2 Kuzmin, Andrey. 2   42 - 17
14 Munkodugarov, Sanzhi 2 Dondubon, Dmitry 2   20 - 51
15 Motoev, Vadim 2 Namzhilon, Tsyren 2   50 - 21
16 Dobshinov, Vladislav 2 Sargaeva, Darima 2   22 - 61
17 Vakhrushev, Valeriy 2 Dymchikov, Aur 2   25 - 67
18 Trots, Oleg 1,5 Gomboev, Geser 2   73 - 68
19 Zhalsapov, Yumzhin 1,5 Gomboev, Vladimir 1,5   75 - 27
20 Chyndygyr, Tamerlan 1,5 Tyugashev, Grigoriy 1,5   30 - 35
21 Budaev, Dashidorzho 1 Tsybenov, Roman 1,5   24 - 37
22 Bainov, Dmitry 1 Khalbaev, Alexander 1   14 - 53
23 Tsybikova, Elina 1 Chimidtsyrenov, Bator 1   54 - 23
24 Zhambalov, Bator 1 Khatuev, Bair 1   55 - 32
25 Dashdorzh, Ariunaa 1 Arkhincheev, Vladislav 1   36 - 56
26 Buzhinaev, Andrei 1 Khamnueva, Mariya 1   38 - 57
27 Tsybenov, Arsalan 1 Balzhinimaev, Bato 1   44 - 63
28 Sizov, Lev 1 Ochirov, Artem 1   46 - 70
29 Babarinov, Aldar 1 Bazarova, Yumzhana 1   58 - 47
30 Sergeev, Danzan 1 Gomboev, Nikolay 1   71 - 49
31 Bairova, Katerina 1 Sodboev, Valeriy 1   52 - 72
32 Kuzmicheva, Yuliya 1 Entaev, Alexander 0,5   69 - 59
33 Radnaev, Anatoly 0,5 Darmaeva, Nomina 0,5   6 - 62
34 Zhambalzhav, Erzhena 0,5 Achituev, Erdem 0   48 - 29
35 Darmaev, Syjip 0 Urzhanov, Zhargal 0   64 - 40
36 Dondukov, Vladislav 0 Komissarova, Soigina 0   65 - 45
37            
- Dorzhiev Bato 0     bye 66

: