ЖЕРЕБЬЕВКА 2 тура. ОГОНЁК. 12.00

06 октября 2017
Republican Rating Tournament  October 2017
Тур 2 на 07.07.2017
Доска Ст.ном. Имя Очки Рез. Очки Имя Ст.ном.
1 18 Danzandorzhiev Bulat 1   1 Buldaev Nikolay 1
2 4 Gyrgenova Ekaterina 1   1 Dobshinov Vlad 17
3 20 Ayushiev Ayur 1   1 Khubukshanov Erdem 5
4 6 Zhaltsanov Igor 1   1 Alekseev Danil 19
5 24 Erkhituev Bato 1   1 Maximov Vadim 7
6 8 Radnaev Anatoly 1   1 Mongush Kezhik 23
7 26 Namzhilon Tsyren 1   1 Bazyrtsyrenov Kirill 9
8 10 Khakhanov  Vladimir 1   1 Gomboev Vladimir 25
9 29 Vakhrushev Valeriy 1   1 Dashdorzh  Dashanima 11
10 30 Danilov Nikolay N 1   1 Khurkhesova Viktoriya 13
11 14 Chyndygyr Tamerlan 1   1 Avazov Semen 27
12 52 Khamnueva Mariya 1   1 Balkhanov Konstantin 15
13 12 Matveev Nikolay ?   1 Dondukov Vladislav 49
14 16 Semenov Leonid ?   ? Pakeeva Namlana 21
15 48 Gomboev Nikolai ?   ? Bazarov Arsalan 39
16 22 Bainov Dmitry 0   ? Symbelov Roman 43
17 42 Sergeev Danzan 0   0 Irinchinov  Vladimir 3
18 28 Dymchikov Ayur 0   0 Urzhanov Zhargal 41
19 44 Semenova Marina 0   0 Dashdorzh Ariunaa 31
20 32 Sizov Lev 0   0 Komissarova Soizhina 45
21 46 Motoev Vadim 0   0 Tsybenov Arsalan 33
22 34 Tyugashev Grigory 0   0 Monkhorov  Mikhail 47
23 50 Zhambalov Bator 0   0 Babarinov Aldar 35
24 36 Zhambalzhav Erzhena 0   0 Sargaeva Darima 51
25 53 Darmaev Syzhip 0   0 Kuzmicheva Yuliya 37
26 38 Tuguldurova Svetlana 0   0 Darmaeva Nomina 54
27 40 Bazarova Yumzhana 0   0 Duntsaev Ardan 55

Назад к списку
Поиск: