Жеребьевка 3 тура. Октябрьский Кубок Бурятии 2017

07 октября 2017
Тур 3 на 07.07.2017
Доска Ст.ном. Имя Очки Рез. Очки Имя Ст.ном.
1 18 Danzandorzhiev Bulat 2 - 2 Radnaev Anatoly 8
2 9 Bazyrtsyrenov Kirill 2 - 2 Ayushiev Ayur 20
3 11 Dashdorzh  Dashanima 2 - 2 Erkhituev Bato 24
4 19 Alekseev Danil 2 - 2 Chyndygyr Tamerlan 14
5 21 Pakeeva Namlana 1? - 1? Gyrgenova Ekaterina 4
6 17 Dobshinov Vlad 1? - 1? Khakhanov  Vladimir 10
7 25 Gomboev Vladimir 1? - 1? Matveev Nikolay 12
8 13 Khurkhesova Viktoriya 1? - 1? Khamnueva Mariya 52
9 15 Balkhanov Konstantin 1? - 1? Danilov Nikolay N 30
10 39 Bazarov Arsalan 1? - 1 Buldaev Nikolay 1
11 3 Irinchinov  Vladimir 1 - 1 Tyugashev Grigory 34
12 5 Khubukshanov Erdem 1 - 1 Zhambalzhav Erzhena 36
13 31 Dashdorzh Ariunaa 1 - 1 Zhaltsanov Igor 6
14 7 Maximov Vadim 1 - 1 Bazarova Yumzhana 40
15 33 Tsybenov Arsalan 1 - 1 Bainov Dmitry 22
16 23 Mongush Kezhik 1 - 1 Darmaev Syzhip 53
17 45 Komissarova Soizhina 1 - 1 Namzhilon Tsyren 26
18 27 Avazov Semen 1 - 1 Zhambalov Bator 50
19 49 Dondukov Vladislav 1 - 1 Dymchikov Ayur 28
20 54 Darmaeva Nomina 1 - 1 Vakhrushev Valeriy 29
21 43 Symbelov Roman ? - ? Gomboev Nikolai 48
22 35 Babarinov Aldar 0 - ? Semenov Leonid 16
23 47 Monkhorov  Mikhail 0 - 0 Sizov Lev 32
24 37 Kuzmicheva Yuliya 0 - 0 Semenova Marina 44
25 51 Sargaeva Darima 0 - 0 Tuguldurova Svetlana 38
26 41 Urzhanov Zhargal 0 - 0 Motoev Vadim 46
27 55 Duntsaev Ardan 0 - 0 Sergeev Danzan 42

Назад к списку
Поиск: