4 тур. жеребьевка

07 октября 2017
Republican Rating Tournament  October 2017
Тур 4 на 08.07.2017
Доска Ст.ном. Имя Очки Рез. Очки Имя Ст.ном.
1 8 Radnaev Anatoly 3 - 3 Chyndygyr Tamerlan 14
2 24 Erkhituev Bato 3 - 2? Gyrgenova Ekaterina 4
3 12 Matveev Nikolay 2? - 2? Bazyrtsyrenov Kirill 9
4 10 Khakhanov  Vladimir 2? - 2? Khurkhesova Viktoriya 13
5 20 Ayushiev Ayur 2? - 2 Irinchinov  Vladimir 3
6 1 Buldaev Nikolay 2 - 2 Alekseev Danil 19
7 22 Bainov Dmitry 2 - 2 Khubukshanov Erdem 5
8 6 Zhaltsanov Igor 2 - 2 Mongush Kezhik 23
9 26 Namzhilon Tsyren 2 - 2 Maximov Vadim 7
10 27 Avazov Semen 2 - 2 Dashdorzh  Dashanima 11
11 28 Dymchikov Ayur 2 - 2 Balkhanov Konstantin 15
12 30 Danilov Nikolay N 2 - 2 Danzandorzhiev Bulat 18
13 16 Semenov Leonid 1? - 1? Bazarov Arsalan 39
14 29 Vakhrushev Valeriy 1? - 1? Dobshinov Vlad 17
15 52 Khamnueva Mariya 1? - 1? Pakeeva Namlana 21
16 54 Darmaeva Nomina 1? - 1? Gomboev Vladimir 25
17 48 Gomboev Nikolai 1 - 1 Dashdorzh Ariunaa 31
18 44 Semenova Marina 1 - 1 Tsybenov Arsalan 33
19 34 Tyugashev Grigory 1 - 1 Symbelov Roman 43
20 36 Zhambalzhav Erzhena 1 - 1 Komissarova Soizhina 45
21 40 Bazarova Yumzhana 1 - 1 Dondukov Vladislav 49
22 50 Zhambalov Bator 1 - 1 Urzhanov Zhargal 41
23 42 Sergeev Danzan 1 - 1 Sargaeva Darima 51
24 53 Darmaev Syzhip 1 - ? Monkhorov  Mikhail 47
25 32 Sizov Lev ? - 0 Kuzmicheva Yuliya 37
26 46 Motoev Vadim 0 - 0 Babarinov Aldar 35
27 38 Tuguldurova Svetlana 0 - 0 Duntsaev Ardan 55

Назад к списку
Поиск: