Жеребьевка 8 тура. Неудержимый Раднаев!!!

14 октября 2017
Republican Rating Tournament  October 2017
Тур 8 на 10.07.2017
Доска Ст.ном. Имя Очки Рез. Очки Имя Ст.ном.
1 8 Radnaev Anatoly 7   5 Buldaev Nikolay 1
2 14 Chyndygyr Tamerlan 6   5 Khubukshanov Erdem 5
3 4 Gyrgenova Ekaterina 5   5 Dashdorzh  Dashanima 11
4 9 Bazyrtsyrenov Kirill 5   5 Balkhanov Konstantin 15
5 16 Semenov Leonid 4?   4? Irinchinov  Vladimir 3
6 12 Matveev Nikolay 4?   4? Danzandorzhiev Bulat 18
7 13 Khurkhesova Viktoriya 4?   4? Erkhituev Bato 24
8 30 Danilov Nikolay N 4?   4 Maximov Vadim 7
9 6 Zhaltsanov Igor 4   4 Gomboev Vladimir 25
10 10 Khakhanov  Vladimir 4   4 Tsybenov Arsalan 33
11 21 Pakeeva Namlana 4   4 Avazov Semen 27
12 22 Bainov Dmitry 4   4 Tyugashev Grigory 34
13 31 Dashdorzh Ariunaa 3?   3? Dobshinov Vlad 17
14 29 Vakhrushev Valeriy 3?   3? Alekseev Danil 19
15 41 Urzhanov Zhargal 3?   3? Ayushiev Ayur 20
16 36 Zhambalzhav Erzhena 3?   3? Mongush Kezhik 23
17 26 Namzhilon Tsyren 3   3 Monkhorov  Mikhail 47
18 28 Dymchikov Ayur 3   3 Motoev Vadim 46
19 39 Bazarov Arsalan 3   3 Dondukov Vladislav 49
20 43 Symbelov Roman 3   3 Darmaeva Nomina 54
21 42 Sergeev Danzan 2?   2? Darmaev Syzhip 53
22 44 Semenova Marina 2?   2? Khamnueva Mariya 52
23 48 Gomboev Nikolai 2?   2? Komissarova Soizhina 45
24 32 Sizov Lev 2   2 Sargaeva Darima 51
25 38 Tuguldurova Svetlana 2   2 Zhambalov Bator 50
26 35 Babarinov Aldar 1?   1 Bazarova Yumzhana 40
  55 Duntsaev Ardan 0     Bye  
Назад к списку
Поиск: