VI . 3

04 2018
1 IM Batsuren, Dambasuren 2 IM Tsydypov, Zhamsaran 2
2 FM Dondukov, Sengdorji 2 IM Badmatsyrenov, Oleg 2
3 FM Pushkarev, Dmitry 2   Dolsonov, Ayusha 2
4 IM Kron, Valentin 1,5   Tsybikov, Tumen 2
5   Ariunbuuvei, Badamdorj 1,5 WFM Altantuya, Boldbaatar 1,5
6 IM Khegay, Dmitriy 1   Kyshtymov, Daniil 1,5
7 IM Obolenskikh, Dmitry 1 FM Baljiev, Chingiz 1
8   Ergeshov, Timur 1 FM Samdanov, Samdan 1
9 FM Dashibalov, Erdem 1   Lebedev, Alexander 1
10   Tugarin, Anton 1   Kharakhinov, Aldar 1
11 FM Pavlov, Oleg 1   Shoboev, Dandar 1
12   Emeljanov, Alexander 1   Arbynova, Agniya 1
13   Buldaev, Nikolay 1 FM Ibadov, Dashgyn 1
14 FM Amartuvshin, Ganzorig 1   Dashdorzh, Dashanima 1
15   Khubukshanov, Erdem 1   Brylev, Igor 0,5
16   Gyrgenova, Ekaterina 0,5   Dashiev, Kim 0,5
17   Bazyrtsyrenov, Kirill 0,5   Bazhenov, Aleksandr 0
18   Yangutov, Aleksey 0 WFM Samdanova, Surena 0
19   Baldarov, Aur 0   Sadykov, Artem 0
20   Leonov, Mikhail 0   Chyndygyr, Tamerlan 0
: