VI . 4

05 2018
1 IM Badmatsyrenov, Oleg 3 5 FM Pushkarev, Dmitry 3
2 IM Tsydypov, Zhamsaran 2,5 6 IM Kron, Valentin 2,5
3   Ariunbuuvei, Badamdorj 2,5 8 IM Batsuren, Dambasuren 2,5
4 FM Ibadov, Dashgyn 2 1 IM Obolenskikh, Dmitry 2
5 FM Samdanov, Samdan 2 3 IM Khegay, Dmitriy 2
6   Dolsonov, Ayusha 2 10 FM Dondukov, Sengdorji 2
7 FM Pavlov, Oleg 2 17 FM Amartuvshin, Ganzorig 2
8   Tsybikov, Tumen 2 13   Emeljanov, Alexander 2
9   Kharakhinov, Aldar 1,5 9 FM Dashibalov, Erdem 1,5
10   Brylev, Igor 1,5 11   Tugarin, Anton 1,5
11   Kyshtymov, Daniil 1,5 31 WFM Altantuya, Boldbaatar 1,5
12   Lebedev, Alexander 1,5 34   Gyrgenova, Ekaterina 1,5
13   Shoboev, Dandar 1 7   Ergeshov, Timur 1
14 FM Baljiev, Chingiz 1 36   Khubukshanov, Erdem 1
15   Bazhenov, Aleksandr 1 30   Leonov, Mikhail 1
16   Sadykov, Artem 1 24   Yangutov, Aleksey 1
17   Arbynova, Agniya 1 26   Buldaev, Nikolay 1
18   Dashdorzh, Dashanima 1 40   Bazyrtsyrenov, Kirill 0,5
19   Dashiev, Kim 0,5 28   Baldarov, Aur 0
20   Chyndygyr, Tamerlan 0 32 WFM Samdanova, Surena 0

: