VI . 5

05 2018
1 FM Pushkarev, Dmitry 4 IM Tsydypov, Zhamsaran 3,5  
2 IM Obolenskikh, Dmitry 3   Ariunbuuvei, Badamdorj 3,5  
3 IM Badmatsyrenov, Oleg 3 FM Pavlov, Oleg 3  
4 IM Batsuren, Dambasuren 2,5 FM Samdanov, Samdan 3  
5 IM Kron, Valentin 2,5   Dolsonov, Ayusha 2,5  
6 FM Dondukov, Sengdorji 2,5   Tsybikov, Tumen 2,5  
7   Emeljanov, Alexander 2,5   Lebedev, Alexander 2,5  
8 IM Khegay, Dmitriy 2   Yangutov, Aleksey 2  
9 FM Dashibalov, Erdem 2   Brylev, Igor 2  
10   Tugarin, Anton 2   Shoboev, Dandar 2  
11   Leonov, Mikhail 2 FM Ibadov, Dashgyn 2  
12 FM Amartuvshin, Ganzorig 2   Kharakhinov, Aldar 2  
13 WFM Altantuya, Boldbaatar 2 FM Baljiev, Chingiz 2  
14   Buldaev, Nikolay 2   Kyshtymov, Daniil 2  
15   Gyrgenova, Ekaterina 1,5   Bazyrtsyrenov, Kirill 1,5  
16   Ergeshov, Timur 1   Arbynova, Agniya 1  
17   Chyndygyr, Tamerlan 1   Bazhenov, Aleksandr 1  
18   Baldarov, Aur 1   Dashdorzh, Dashanima 1  
19   Khubukshanov, Erdem 1   Sadykov, Artem 1  
20   Dashiev, Kim 0,5 WFM Samdanova, Surena 0  

: