VI . 7 .

06 2018
1 FM Samdanov, Samdan 5 IM Tsydypov, Zhamsaran 5,5  
2 IM Badmatsyrenov, Oleg 4,5   Dolsonov, Ayusha 4  
3   Ariunbuuvei, Badamdorj 4 FM Dondukov, Sengdorji 4,5  
4 FM Pushkarev, Dmitry 4 IM Obolenskikh, Dmitry 4  
5 IM Khegay, Dmitriy 3,5 FM Amartuvshin, Ganzorig 3,5  
6 IM Batsuren, Dambasuren 3,5   Lebedev, Alexander 3,5  
7   Tugarin, Anton 3,5   Kyshtymov, Daniil 3,5  
8   Emeljanov, Alexander 3,5 FM Pavlov, Oleg 3,5  
9   Leonov, Mikhail 3,5 FM Baljiev, Chingiz 3  
10 FM Dashibalov, Erdem 3 IM Kron, Valentin 3  
11   Ergeshov, Timur 3   Bazhenov, Aleksandr 3  
12   Kharakhinov, Aldar 3   Brylev, Igor 3  
13   Baldarov, Aur 3   Tsybikov, Tumen 2,5  
14   Khubukshanov, Erdem 2,5   Yangutov, Aleksey 2,5  
15   Sadykov, Artem 2,5 WFM Altantuya, Boldbaatar 2,5  
16   Chyndygyr, Tamerlan 2 FM Ibadov, Dashgyn 2  
17   Buldaev, Nikolay 2   Bazyrtsyrenov, Kirill 2  
18   Gyrgenova, Ekaterina 2   Shoboev, Dandar 2  
19   Arbynova, Agniya 1   Dashiev, Kim 1,5  
20   Dashdorzh, Dashanima 1 WFM Samdanova, Surena 1  

: