VI . 9 .

07 2018
1 Tsydypov, Zhamsaran 6,5 Obolenskikh, Dmitry 6
2 Batsuren, Dambasuren 5,5 Badmatsyrenov, Oleg 6,5
3 Emeljanov, Alexander 5,5 Ariunbuuvei, Badamdorj 5,5
4 Khegay, Dmitriy 5 Dashibalov, Erdem 5
5 Pushkarev, Dmitry 5 Tugarin, Anton 5
6 Samdanov, Samdan 5 Lebedev, Alexander 4,5
7 Baldarov, Aur 4,5 Dondukov, Sengdorji 4,5
8 Dolsonov, Ayusha 4,5 Altantuya, Boldbaatar 4,5
9 Khubukshanov, Erdem 4 Amartuvshin, Ganzorig 4
10 Bazhenov, Aleksandr 4 Baljiev, Chingiz 4
11 Kyshtymov, Daniil 4 Kharakhinov, Aldar 4
12 Kron, Valentin 3,5 Yangutov, Aleksey 3,5
13 Ergeshov, Timur 3,5 Dashiev, Kim 3,5
14 Buldaev, Nikolay 3,5 Pavlov, Oleg 3,5
15 Leonov, Mikhail 3,5 Tsybikov, Tumen 3,5
16 Chyndygyr, Tamerlan 3 Shoboev, Dandar 3,5
17 Brylev, Igor 3 Ibadov, Dashgyn 3
18 Gyrgenova, Ekaterina 3 Arbynova, Agniya 2
19 Sadykov, Artem 2,5 Dashdorzh, Dashanima 1
20 Bazyrtsyrenov, Kirill 2 Samdanova, Surena 2

: