20 2018
19 9  

9- 1 "- - " , 8 : 

1. « »; 
2. «»; 
3. « »; 
4. « »; 
5. « »; 
6. «No English - no money”; 
7. “ »; 
8. « ». 
6 , . 10 . , . 1,2,3 ,


: